فال حافظ,غزل تو را که هر چه مراد است در جهان داری,تفسیر کامل فال حافظ

تعبیر فال حافظ تو را که هر چه مراد است در جهان داری

فال حافظ,غزل تو را که هر چه مراد است در جهان داری,تفسیر کامل فال حافظ

تو را که هر چه مراد است در جهان داری چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری
بخواه جان و دل از بنده و روان بستان که حکم بر سر آزادگان روان داری
میان نداری و دارم عجب که هر ساعت میان مجمع خوبان کنی میانداری
بیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنک سوادی از خط مشکین بر ارغوان داری
بنوش می که سبکروحی و لطیف مدام علی الخصوص در آن دم که سر گران داری
مکن عتاب از این بیش و جور بر دل ما مکن هر آن چه توانی که جای آن داری
به اختیارت اگر صد هزار تیر جفاست به قصد جان من خسته در کمان داری
بکش جفای رقیبان مدام و جور حسود که سهل باشد اگر یار مهربان داری
به وصل دوست گرت دست می دهد یک دم برو که هر چه مراد است در جهان داری
چو گل به دامن از این باغ می بری حافظ چه غم ز ناله و فریاد باغبان داری

کمی هم به فکر زیردستان باش تو صاحب همه چیز می شوی پس سعی کن انهایی را که در بند غم هستند رهایی دهی. آنچه در توان داری برای خلق خدا صرف کن که هر چه به دست آورده ای از دعای خیر بندگان خدا می باشد. دوستان حسود هم زیاد داری ولی خوشحال باش که یارت همیشه با توست.

 تفسیر فال حافظ 2:

از لحظات عمر کمال استفاده را ببر. مراقب باش تا با اعمال و رفتارت دیگران را از خود نرنجانی. در مقابل رنج و مشکلات، استقامت کن. ناله و شکایت از دوران فایده ای ندارد. خودخواهی را رها کن تا بدانی که دیگران هم تو را دوست دارند.

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات