فال حافظ,غزل صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن,تفسیر کامل فال حافظ 

تعبیر فال حافظ صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

 

فال حافظ,غزل صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن,تفسیر کامل فال حافظ

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

زان پیشتر که عالم فانی شود خراب

ما را ز جام باده گلگون خراب کن

خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد

گر برگ عیش می​طلبی ترک خواب کن

روزی که چرخ از گل ما کوزه​ها کند

زنهار کاسه سر ما پرشراب کن

ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم

با ما به جام باده صافی خطاب کن

کار صواب باده پرستیست حافظا

برخیز و عزم جزم به کار صواب کن

  

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

تعبیر فال حافظ :

بیشتر از این به مال و ثروتی که داری تکیه نکن و به آن مغرور نشو چون مال مثل خورشید از شرق طلوع می کند و از غرب افول می مناید یاد روزی باش که قرار است کوله باری از رفتارهایت را به آخرت ببری پس کارهای شایسته انجام بده به نیایش خدا بپرداز دلت را هم صاف کن که خدا با توست.

تفسیر فال حافظ 2:

فرصت های زندگی را غنیمت بدان و خوش باش. زندگی خانوادگی خود را به خاطر مسائل پوچ خراب نکن. در زندگی با احتیاط باش و قبل از هر کار، با دقت جوانب آن را بسنج. 

احتصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات