فال حافظ,غزل گر دست دهد خاک کف پای نگارم,تفسیر کامل فال حافظ

تعبیر فال حافظ گر دست دهد خاک کف پای نگارم

 

فال حافظ,غزل گر دست دهد خاک کف پای نگارم,تفسیر کامل فال حافظ
گر دست دهد خاک کف پای نگارم بر لوح بصر خط غباری بنگارم
بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است از موج سرشکم که رساند به کنارم
پروانه او گر رسدم در طلب جان چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم
امروز مکش سر ز وفای من و اندیش زان شب که من از غم به دعا دست برآرم
زلفین سیاه تو به دلداری عشاق دادند قراری و ببردند قرارم
ای باد از آن باده نسیمی به من آور کان بوی شفابخش بود دفع خمارم
گر قلب دلم را ننهد دوست عیاری من نقد روان در دمش از دیده شمارم
دامن مفشان از من خاکی که پس از من زین در نتواند که برد باد غبارم
حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

تعبیر فال حافظ:

برای دوستان حاضری حتی جانت را هم فا کنی ولی کمی دوستانت را امتحان کن و ببین انها هم همین احساس را نسبت به تو دارند یا نه و فقط وقت خوشی با تو هستند. شفای دلت را از خدا بخواه. کاری کن که بعد از مردنت خوبی های تو همیشه ماندگار بماند. بیشتر با خدا باش و عبادت کن.

تفسیر فال حافظ 2:

دوران هجر کم کم به سر خواهد آمد و به آرزوی خود می رسی. اعتماد دوستان را با رفتار بی ریای خود جلب کن. اعتماد به نفس داشته باش تا شاهد موفقیت را در آغوش گیری.

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات