فال حافظ,غزل به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش,تفسیر کامل فال حافظ

تعبیر فال حافظ به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش

 

فال حافظ,غزل به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش,تفسیر کامل فال حافظ
به دور لاله قدح گیر و بی​ریا می​باش به بوی گل نفسی همدم صبا می​باش
نگویمت که همه ساله می پرستی کن سه ماه می خور و نه ماه پارسا می​باش
چو پیر سالک عشقت به می حواله کند بنوش و منتظر رحمت خدا می​باش
گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی بیا و همدم جام جهان نما می​باش
چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهان تو همچو باد بهاری گره گشا می​باش
وفا مجوی ز کس ور سخن نمی​شنوی به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می​باش
مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ ولی معاشر رندان پارسا می​باش

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

تعبیر فال حافظ:

تو کار خیرات را انجام بده و ار بنده ی خدا تمنای جواب نداشته باش خداوند در جای دیگر جواب کار خوبت را می دهد. رحمت خداوند شامل حالت شده و مالی خوب به تو می رسد. گره از کارت باز می شود. تو کار خودت را بکن دشمن شکست می خورد و دست به هر چه بزنی طلا می شود.

تفسیر فال حافظ 2:

در زندگی، مشکلات فراوان است. سعی کن با صداقت به دوستان خود کمک کنی تا در هنگام سختی به کمک تو بشتابند. ریا و کینه را از خود دور کن و بیهوده در طلب خواسته های محال و دست نیافتنی خود را به زحمت نینداز. به خدا و کمک او اطمینان داشته باش.

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات