درآ که در دل خسته توان درآید باز تفسیر,درا که دردل خسته توان دراید بازمعنی, تعبیر درآ که در دل خسته توان درآید باز

فال حافظ درآ که در دل خسته توان درآید باز

 

درآ که در دل خسته توان درآید باز تفسیر,درا که دردل خسته توان دراید بازمعنی, تعبیر درآ که در دل خسته توان درآید باز

درآ که در دل خسته توان درآید باز

بیا که در تن مرده روان درآید باز

بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست

که فتح باب وصالت مگر گشاید باز

غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت

ز خیل شادی روم رخت زداید باز

به پیش آینه دل هر آن چه می​دارم

بجز خیال جمالت نمی​نماید باز

بدان مثل که شب آبستن است روز از تو

ستاره می​شمرم تا که شب چه زاید باز

بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ

به بوی گلبن وصل تو می​سراید باز

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

دل تنگ هستی و روح و روان خسته ای داری مه همگی درمان می شود درهای وصال باز می شوند و شادی به رویت لبخند می زند خیالات را کنار بگذار و منتظر اتفاقات باش که همگی از خوبی و شادی می باشند.

تفسیر فال حافظ 2:

از دوری و هجران دوستی ملول و ناراحتی. با کمی صبر، مراد تو حاصل می شود. نا امیدی را از خود دور کن. با نشستن و غم خوردن هیچ مشکلی حل نمی شود. 

 

درآ که در دل خسته توان درآید باز تفسیر,درا که دردل خسته توان دراید بازمعنی, تعبیر درآ که در دل خسته توان درآید باز

فال حافظ درآ که در دل خسته توان درآید باز

اختصاصی آکاایران

 

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات