صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار,صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار,صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار معنی

فال حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

 

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار,صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار,صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار معنی

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

وز او به عاشق بی​دل خبر دریغ مدار

به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل

نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار

حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی

کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار

جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است

ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار

کنون که چشمه قند است لعل نوشینت

سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار

مکارم تو به آفاق می​برد شاعر

از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار

چو ذکر خیر طلب می​کنی سخن این است

که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار

غبار غم برود حال خوش شود حافظ

تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

در انتظار خبری هستید که به زودی به شما خواهد رسید و به شکرانه ی این خبر عبادت خدا را به جای آورید. هر کار سختی در دنیا با اراده ی قوی تان بسیار آسان می گردد. ثروت زیادی به دست می آورید که در راه خدا انفاق هم می کنید و این باعث زایل شدن غم از دلتان می شود.

تفسیر فال حافظ 2:

دنیا را سخت نگیر. همه ی کارها، راحت و آسان رو به راه می شود اما سعی و کوشش هم لازم است. بهتر است امیدوار باشی و با اراده ای محکم به راه خود ادامه دهی

 

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار,صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار,صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار معنی

فال حافظ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات