گل بی رخ یار خوش نباشد تفسیر,گل بی رخ یار خوش نباشد,گل بی رخ یار خوش نباشد hafezdivan

فال حافظ گل بی رخ یار خوش نباشد

 

گل بی رخ یار خوش نباشد تفسیر,گل بی رخ یار خوش نباشد,گل بی رخ یار خوش نباشد hafezdivan

گل بی رخ یار خوش نباشد

بی باده بهار خوش نباشد

طرف چمن و طواف بستان

بی لاله عذار خوش نباشد

رقصیدن سرو و حالت گل

بی صوت هزار خوش نباشد

با یار شکرلب گل اندام

بی بوس و کنار خوش نباشد

هر نقش که دست عقل بندد

جز نقش نگار خوش نباشد

جان نقد محقر است حافظ

از بهر نثار خوش نباشد

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

ظاهر زیبا و جمال بی عیب بدون سیرت پاک ارزشی ندارد پس فقط به ظواهر تکیه نکن و رفتار و ادب و اخلاق را نیز مد نظر داشته باش. هیچ گلی بی خار نیست. تو هم سعی کن ایرادهای خود را برطرف نمایی. در انتخاب نیز، تشخیص درست با توست. زیاد دقت کن.

تفسیر فال حافظ 2:

بخت و اقبال با تو مساعد است. در زندگی قدر دوستان را بدان زیرا بدون آنها زندگی غم انگیز و دشوار می گذرد.

 

گل بی رخ یار خوش نباشد تفسیر,گل بی رخ یار خوش نباشد,گل بی رخ یار خوش نباشد hafezdivan

فال حافظ گل بی رخ یار خوش نباشد

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات