خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد که در دستت بجز ساغر نباشد,خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد,فال حافظ خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

فال حافظ خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

 

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد که در دستت بجز ساغر نباشد,خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد,فال حافظ خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

که در دستت بجز ساغر نباشد

زمان خوشدلی دریاب و در یاب

که دایم در صدف گوهر نباشد

غنیمت دان و می خور در گلستان

که گل تا هفته دیگر نباشد

ایا پرلعل کرده جام زرین

ببخشا بر کسی کش زر نباشد

بیا ای شیخ و از خمخانه ما

شرابی خور که در کوثر نباشد

بشوی اوراق اگر همدرس مایی

که علم عشق در دفتر نباشد

ز من بنیوش و دل در شاهدی بند

که حسنش بسته زیور نباشد

شرابی بی خمارم بخش یا رب

که با وی هیچ درد سر نباشد

من از جان بنده سلطان اویسم

اگر چه یادش از چاکر نباشد

به تاج عالم آرایش که خورشید

چنین زیبنده افسر نباشد

کسی گیرد خطا بر نظم حافظ

که هیچش لطف در گوهر نباشد

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

قدر جوانیت را بدان و به خاطر مسائل کوچک غمگین نباش. وجودت مثل گلستانی است که چند روزی سبز و با طراوت است و بعد خزان زندگی آن را از بین می برد. اگر می خواهی عمری دراز داشته باشی به مستمندان کمک کن. ناجی تو کسی غیر از خدا نیست و اوست که زینت دهنده ی دلهاست.

تفسیر فال حافظ 2:

به هدف و مقصودت خواهی رسید. آن را غنیمت بدان. قدر آن را بدان زیرا آسان بدست نیامده است. در روزگار خوشی به یاد دیگران باش و از خداوند سپاسگزاری کن تا همیشه به تو کمک کند. 

 

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد که در دستت بجز ساغر نباشد,خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد,فال حافظ خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

فال حافظ خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات