صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد,صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد,تفسیر صوفی نهاد دام وسر حقه باز کرد

فال حافظ صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد 

 

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد,صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد,تفسیر صوفی نهاد دام وسر حقه باز کرد

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان

دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد

این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد

ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم

زان چه آستین کوته و دست دراز کرد

صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت

عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد

ای کبک خوش خرام کجا می​روی بایست

غره مشو که گربه زاهد نماز کرد

حافظ مکن ملامت رندان که در ازل

ما را خدا ز زهد ریا بی​نیاز کرد

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

کسی با ریا و حیله باب دوستی با شما باز کرده است. تازه اول کار است. از همین جا راهت را عوض کن و به خدا پناه ببر. دست دشمن زود رو می شود. اگر این کار را نکنی در آینده ای نزدیک از کرده ی خود پشیمان می شوی.

 

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد,صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد,تفسیر صوفی نهاد دام وسر حقه باز کرد

فال حافظ صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات