به آب روشن می عارفی طهارت کرد,به آب روشن می عارفی طهارت کرد فال,به آب روشن می عارفی طهارت کرد تفسیر

فال حافظ به آب روشن می عارفی طهارت کرد

به آب روشن می عارفی طهارت کرد,به آب روشن می عارفی طهارت کرد فال,به آب روشن می عارفی طهارت کرد تفسیر

 

به آب روشن می عارفی طهارت کرد

علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

همین که ساغر زرین خور نهان گردید

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد

به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

امام خواجه که بودش سر نماز دراز

به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد

دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب

چه سود دید ندانم که این تجارت کرد

اگر امام جماعت طلب کند امروز

خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

رو به سوی خدا آورید آن وقت دلتان آرام می گیرد و طهارت روح و روان پیدا می کنید. نماز را سر وقت بخوانید تا در بهشت قصر و حور و پری نصیبتان شود. این اضطراب زمانی از بین می رود و به مقصودتان می رسید که عاری از گناه باشید.

 

به آب روشن می عارفی طهارت کرد,به آب روشن می عارفی طهارت کرد فال,به آب روشن می عارفی طهارت کرد تفسیر

فال حافظ به آب روشن می عارفی طهارت کرد

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات