بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد,بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد تعبیر,بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد معنی

فال حافظ بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

 

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد,بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد تعبیر,بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد معنی

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

مقام اصلی ما گوشه خرابات است

خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل

بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد

نماز در خم آن ابروان محرابی

کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز

نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

به روی یار نظر کن ز دیده منت دار

که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

کسب و کارتان پررونق می شود و به سود کلانی دست پیدا می کنید. در حال معامله زهد و تقوی را کنار نگذارید چون برکت مالتان از بین می رود. به زیارت مکه ی مکرمه می روید. به کسی به چشم حقارت نگاه نکنید تا همیشه مقام و منزلت داشته باشید.

تفسیرفال حافظ 2:

کسی به هدف می رسد که عاشق بوده و به هدف ایمان داشته باشد. در راه رسیدن به مقصود عاقلانه بیندیش و ریاکاری را رها کن و از فریب دادن مردم دست بردار. در کارها، خداوند را مخلصانه در نظر داشته باش. 

 

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد,بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد تعبیر,بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد معنی

فال حافظ بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات