دل مابه دور رویت ز چمن فراغ دارد,دل مابه دور رویت ز چمن فراغ دارد تفسیر,دل مابه دور رویت ز چمن فراق دارد تعبیر

فال حافظ دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد 

 

دل مابه دور رویت ز چمن فراغ دارد,دل مابه دور رویت ز چمن فراغ دارد تفسیر,دل مابه دور رویت ز چمن فراق دارد تعبیر

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد

سر ما فرونیاید به کمان ابروی کس

که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد

ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم

تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد

به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله

به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد

شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن

مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد

من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم

که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد

سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم

طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ

که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

چاره ای غیر از سکوت ندارید. راهتان را گم کرده اید. بسیار بی تاب هستید. همه تو را دست کم می گیرند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشید. کسانی با تو هم صحبت هستند که در ظاهر نصیحت ولی در باطن و پشت سر با تو دشمنی می کنند.

تفسیر فال حافظ2 :

مشکلات و سختی ها طبیعی است. باید با ایمان و امید با آنها روبرو شوی. با امداد از دوستان مشفق می توانی بر سختیها فائق و پیروز شوی. با صبر و شکیبایی، زندگی شیرین و راحت می شود.

 

دل مابه دور رویت ز چمن فراغ دارد,دل مابه دور رویت ز چمن فراغ دارد تفسیر,دل مابه دور رویت ز چمن فراق دارد تعبیر

فال حافظ دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

اختصاصی آکاایران

 

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات