سرگرمیغزلیات حافظ

غزلیات حافظ

در بخش غزلیات حافظ سایت آکا تعداد 494 مقاله در مورد غزلیات حافظ وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

 

وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی

وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی

 تعبیر فال حافظ وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانیحاصل از حیات ای جان این دم است تا دانیکام بخشی گردون عمر
احمد الله علی معدله السلطان

احمد الله علی معدله السلطان

 تعبیر فال حافظ وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی احمد الله علی معدله السلطاناحمد شیخ اویس حسن ایلخانیخان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژادآن که م
دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز

دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز

تعبیر فال حافظ دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز   دلم رمیده لولی​وشیست شورانگیز دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز فدای پیرهن چاک ماه
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

تعبیر فال حافظ ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس   ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس منزل سلم
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

تعبیر فال حافظ گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس   گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس من و همصحبتی ا
دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

تعبیر فال حافظ دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس   دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس نسیم روضه شیراز پیک راهت بس دگر ز منزل جانان سفر مکن
درد عشقی کشیده ام که مپرس

درد عشقی کشیده ام که مپرس

تعبیر فال حافظ درد عشقی کشیده ام که مپرس   درد عشقی کشیده​ام که مپرس زهر هجری چشیده​ام که مپرس گشته​ام در جهان و آخر کار دلبری
بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

تعبیر فال حافظ بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش   بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اسرار نهان باش زان باده که د
اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

تعبیر فال حافظ اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش   اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش حریف خانه و گرمابه و گلستان باش شکنج زلف پریشان به
صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

تعبیر فال حافظ صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش   صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش طامات و شطح د
صفحه 1 از 33
پربازدیدها
تبلیغات