.
.
.
.

سایت سرگرمی فال حافظ

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش دیوان حافظ قسمت فال حافظ آکا،فال حافظ آنلاین با معنی،باتعبیر- گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد   بسوختیم در این آرزوی خام و نشد
به لابه گفت شبی میر مجلس تو شوم   شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد
پیام داد که خواهم نشست با رندان   بشد به رندی و دردی کشیم نام و نشد
رواست در بر اگر می‌طپد کبوتر دل   که دید در ره خود تاب و پیچ دام و نشد
بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل   چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد
به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم   که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد
فغان که در طلب گنج نامه مقصود   شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد
دریغ و درد که در جست و جوی گنج حضور   بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد
هزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر   در آن هوس که شود آن نگار رام و نشد

تعبیر فال حافظ :با همه ی سعی و کوشش به مقصود خود نرسیده ای اما نا امید نباش. با تعمق در گذشته و پیدا کردن نقطه ی ضعف خود می توانی به جبران مافات بپردازی. مشکلی نیست که آسان نشود.

برچسب ها:
fall hafez
.
عمر حافظ
.
iran
.
فال حافظ تعبیر
.
فال حافظ موبایل
.
فال حافظ در yahoo
.
فال حافظ با تعبیر
.
hafez
.
fale hafez
.
.

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

.

مروری برگذشته

.
.
.
.
.
.
.