.
.

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

.
.

درآ که در دل خسته توان درآید باز

1394/03/15
پرتال آکاايران سايت http://fun.akairan.com بخش دیوان حافظ قسمت

فال

حافظ آکا،

فال

حافظ آنلاین با معنی،با

تعبیر

- درآ که در دل خسته توان درآید باز

 

درآ که در دل خسته توان درآید باز   بیا که در تن مرده روان درآید باز
بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست   که فتح باب وصالت مگر گشاید باز
غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت   ز خیل شادی روم رخت زداید باز
به پیش آینه دل هر آن چه می دارم   بجز خیال جمالت نمی نماید باز
بدان مثل که شب آبستن است روز از تو   ستاره می شمرم تا که شب چه زاید باز
بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ   به بوی گلبن وصل تو می سراید باز 

تعبیر

فال

حافظ
:
از دوری و هجران دوستی ملول و ناراحتی. با کمی صبر، مراد تو حاصل می شود. نا امیدی را از خود دور کن. با نشستن و غم خوردن هیچ مشکلی حل نمی شود.


.

مطالب مرتبط

.
.
.
.
.